Từ Nay Học Tu Nương Đạo Vàng - Ưng Hoàng Phúc

Từ Nay Học Tu Nương Đạo Vàng - Ưng Hoàng Phúc

Ca sĩ thể hiện: Various Artists

10.392


Lời bài hát:

Từ Nay Học Tu Nương Đạo Vàng - Ưng Hoàng Phúc

Phật ngự đài sen chánh giác 
Suốt kiếp cứu độ cõi trần 
Nghiệp nặng mang theo sầu than 
Chuyển hóa, vượt qua kiếp phàm. 
Đường tu không vướng bóng nàng. 
Bồ-đề soi sáng mười phương 
Dòng kinh còn lưu vạn chữ 
Bỉ ngạn về nơi Niết-bàn. 

Hồng trần ta không vương vấn 
Ái chấp không thể cản đường 
Hỏi rằng bi thương từ đâu? 
Gốc đó do tham ái tình. 
Nghiệp trần không sao rửa sạch 
Nguồn tình như thoát ngoài tâm. 
Từ nay, học tu, nương Đạo Vàng ! 

Vì đời, siêng tu tuệ quán 
Tốt, xấu, vui, khổ... không màng 
Thuần thành tỉnh thức ngày đêm 
Thấu suốt hợp tan, biến hoại 
Hồng trần không chi vướng lòng. 
Bồ-đề, chân lý nở hoa. 
Cõi tâm mình luôn thanh thoát. 
Cùng nương cảnh giới thánh nhân. 

Sầu, mừng do tâm tạo tác 
Chán, thích, vui, buồn... chẳng sợ 
Đạo đời tương dung, cùng nhau 
Thấu suốt không còn chấp thường. 
Học Phật tu trong kiếp này 
Hành trì, tuệ quán, tụng kinh 
Từ nay, học tu, nương Đạo Vàng ! 

Vì đời, siêng tu tuệ quán 
Tốt, xấu, vui, khổ... không màng 
Thuần thành tỉnh thức ngày đêm 
Thấu suốt hợp tan, biến hoại 
Hồng trần không chi vướng lòng. 
Bồ-đề, chân lý nở hoa. 
Cõi tâm luôn thanh thoát. 
Cùng nương cảnh giới thánh nhân. 

Sầu, mừng do tâm tạo tác 
Chán, thích, vui, buồn... chẳng kẹt 
Đạo đời tương dung, cùng nhau 
Thấu suốt không còn chấp thường. 
Học Phật trong kiếp này 
Hành trì, tuệ quán, tụng kinh 
Từ nay, học tu, nương Đạo Vàng

Bình Luận

Video cùng thể loại