Quên - Cao Thái Sơn

Quên - Cao Thái Sơn

Ca sĩ thể hiện: Cao Thái Sơn

5.865


Lời bài hát:

Quên - Cao Thái Sơn

Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. 
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh 
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn. 
Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không? 
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn. 
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh. 
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào 
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. 
Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. 
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh 
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn. 
Nếumột ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không? 
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn. 
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh. 
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào. 
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. 
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn. 
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh. 
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào. 
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. 
Hú wow.............................wow 
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn. 
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh. 
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào. 
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. 
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn. 
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh. 
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào. 
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. 
Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. 
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh...........

Bình Luận

Video cùng thể loại