Muốn Yêu - Hồ Ngọc Hà

Muốn Yêu - Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ thể hiện: Hồ Ngọc Hà

10.707


Lời bài hát:

Muốn Yêu - Hồ Ngọc Hà

Chẳng ai có thể ngăn tôi yêu em. Dù cho ai đang cố gắng níu lấy đôi tay em... ... thì tôi nói trước... Sẽ chẳng bao giờ nhường em cho bất cứ người đàn ông khác nào. Tôi chỉ có em... ... chỉ có em được quyền nói tôi hãy ngưng, đừng cứ yêu em nhiều. Tôi yêu em... thật lòng... muốn mãi bên em. Nhưng điều đó có quá xa vời. Để em chạy trốn... chạy trốn... chạy trốn... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là giấc mơ... là giấc mơ... ... không thành... vội tan biến... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là phút giây... là phút giây... ... ta nhận ra môi cười... ... ta nhận ra môi cười... - - - * - - - Chẳng ai có thể ngăn tôi yêu em. Dù cho ai đang cố gắng níu lấy đôi tay em... ... thì tôi nói trước... Sẽ chẳng bao giờ nhường em cho bất cứ người đàn ông khác nào. Tôi chỉ có em... ... chỉ có em được quyền nói tôi hãy ngưng, đừng cứ yêu em nhiều. Tôi yêu em... thật lòng... muốn mãi bên em. Nhưng điều đó có quá xa vời. Để em chạy trốn... chạy trốn... chạy trốn... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là giấc mơ... là giấc mơ... ... không thành... vội tan biến... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là phút giây... là phút giây... ... ta nhận ra môi cười... ... ta nhận ra môi cười... - - - * - - - Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là giấc mơ... là giấc mơ... ... không thành... vội tan biến... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là phút giây... là phút giây... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là giấc mơ... là giấc mơ... ... không thành... vội tan biến... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là phút giây... là phút giây... ... ta nhận ra môi cười...

Bình Luận

Video cùng thể loại