Ai Khổ Vì Ai - Soobin Hoàng Sơn, DJ Gin, Rhymastic

Ai Khổ Vì Ai - Soobin Hoàng Sơn, DJ Gin, Rhymastic

Ca sĩ thể hiện: Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic

7.005


Lời bài hát:

Ai Khổ Vì Ai - Soobin Hoàng Sơn, DJ Gin, Rhymastic

Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca. 
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà 
Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau 
Hương sắc tình yêu đậm đà. 
Ngày nay mình đành bỏ nhau, canh vắng bơ vơ sầu đau. 
Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu. 
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người 
Như sương khói sau chuyến tàu. 

Ai ai khổ vì ai 
Ai khổ vì ai 
Ai ai khổ vì ai 
Ai ai khổ vì ai 
Ai ai khổ vì ai 
Ai khổ vì ai 
Ai ai khổ vì ai 
Ai khổ vì ai 

Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca. 
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà 
Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau 
Hương sắc tình yêu đậm đà. 
Ngày nay mình đành bỏ nhau, canh vắng bơ vơ sầu đau. 
Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu. 
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người 
Như sương khói sau chuyến tàu. 

Ai ai khổ vì ai 
Ai khổ vì ai 
Ai ai khổ vì ai 
Ai khổ vì ai

Bình Luận

Video cùng thể loại